top of page

Ծառայություններ

Dimension Legal RVS-ի համար որակն առաջնային է:

Մեր իրավախորհրդատուները համապատասխանում են բարձրագույն մասնագիտական և բարեվարքության չափանիշներին, ունակ են մեր Լոնդոնյան գործընկերների հետ համատեղ լուծելու մեկից ավելի իրավազորություն ներառող խրթին հարցեր (cross border matters): Մենք երաշխավորում ենք, որ մեր ծառայությունները և առաջարկվող լուծումներն ուղղված են հաճախորդի կարիքները լավագույնս բավարարելուն։

Պրակտիկայի մեր հիմնական վեց ոլորտները ներառում են՝

 

 

Կառավարում, Հետաքննություն և Օրենսդրությանը համապատասխանություն (Compliance),

 

Կորպորատիվ ֆինանսներ (Corporate) և ծրագրերի ֆինանսավորում (Project Finance),

 

Վերակազմակերպում և Due Diligence,

 

Առևտրային պայմանագրեր,

 

Ընկերությունների կապիտալում աշխատակիցների բաժնետիրացման ծրագրեր (ESOP) 

 

Հանրային միջազգային իրավունք:

 

 

Բաժնեմասնակցության, պարտավորական գործիքների կիրառման, Project Finance և Corporate Finance ոլորտներում համալիր ծառայությունների տրամադրումը հնարավոր է դառնում, քանի որ մեր ընկերությունը սերտորեն համագործակցում է Dimension ներդրումային ընկերության հետ, օգտագործում է վերջինիս ինդուստրիայի վերաբերյալ գիտելիքները: Dimension Legal RVS-ը իր տնօրեն- գործընկեր Դավիթ Հակոբյանի՝ միջազգային հանրային իրավունքի ոլորտում աշխատանքային  փորձի շնորհիվ իրավախորհրդատվական ծառայություններ է մատուցում նաև միջազգային հանրային իրավունքի ոլորտում:

bottom of page